I- KURULUŞ VE GENEL BİLGİLER :
 
 5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Müdürlükler kurulmuştur. Söz konusu Kanun gereğince, anılan Kanunun 15. maddesinde sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı Kanun ile değişik 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere, Üniversitemizde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1/1/2006 tarihi itibariyle kurulmuştur.
 
 II. DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN FONKSİYONLARI VE YAPILANMASI
 
 A- FONKSİYONLARI :
 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, görevlerini aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütür:
 
 a) Stratejik yönetim ve planlama
 1) Misyon belirleme.
 2) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma.
 3) Veri-analiz ve araştırma-geliştirme.
 
 b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme
 1) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.
 2) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
 3) İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.
 
 c) Yönetim bilgi sistemi
 1) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.
 2) Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
 3) İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.
 
 d) Malî hizmetler
 1) Bütçe ve performans programı.
 2) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama.
 3) İç kontrol
 
 

22/D DOĞRUDAN TEMİN

KYS

GÜNCEL MALİ TABLOLAR

ÖNEMLİ NOTLAR

 

İLETİŞİM

Mardin Yolu Üzeri 18. km
Osmanbey Kampüsü
Rektörlük Binası
Kat:2
ŞANLIURFA

Tel:0414 318 3021
Fax:0414 318 3196
E-mail:strateji@harran.edu.tr 
Dilek Şikayet ve Önerileriniz İçin:
Ahmet YÜZÜBEYAZ
e-mail: aybeyaz@harran.edu.tr
Dahili: 2077